Logo-Setas

Tots els Bolets Bons i Comestibles Registrats en Aquesta Web

Tots els Bolets Molt Bons i Comestibles Registrats en Aquesta Web


0-Lactarius-Pinetell-Rovello-al-Bosc

0-Hidnacies-Llengua-de-Bou

0-Camagroc-Kántharos-Lutescens

0-Fredolics

0-Higroforacies-Llenega-Negra-al-Plat

0-Rovellons-(-Esquerra-)-Rubiols-de-Sang-(-Dreta-)

01-Rossinyol

01-Apagallums-Macrolepiota-Procera

Tots els Bolets Bons i Comestibles Registrats en Aquesta Página


0-Morquelacies-Murgola-Arigany-Asecades-Tardor

0-Bola-de-Neu-Anisada-Agarikón-Arvensis

0-Cortinariacies-Carli-al-Bosc

0-Ramariacies-Peu-de-Rata-Groc

0-Tricolomatacies-Pimpinella-Morada-al-Plat

0-Molleric-Granellut-Pinetell-Suillus-Granulatus

0-Russula-Llora-al-Bosc

Tots els Bolets Tòxics i No Comestibles Registrats en Aquesta Web


0-Farinera-Borda-Amaita-Phalloide

0-Coprinacies-Pixaca-de-Garsa-Barret

0-Cresta-de-Gallina-Klèthron-Ruber

0-Peu-de-Rata-Gris-Clavula-Cinerea

01-Amanita-Muscaria-Reig-Bord

icon-Carpeta.png Bolets Bons i Comestibles:
icon-Articulo.png 01 Morquelàcies Murgola Arigany
0-Morquelacies-Murgola-Arigany-Asecades-Tardor 1-Murgolas-Fresques

Murgola o Arigany ~ Morchell Rotunde Koniké

Morchella Rotunda , Morchella Conica


De la Família de les Morquelàcies, la Murgula o Arigany, son Bons y Comestibles de Bona Qualitat. Es pot Conservar y Mejar Fora de Temporada.
Per dur-la al plat cal coure-la i rebutjar l'aigua amb la que s'ha bullit.


Surten a la Primavera i a la Tardor, son molt tendres y es desinflen molt rapid si son petites.
Son Bastant Caracteristiques y es Reconeixen Facil-ment i son inconfundibles. A més, totes les Murgolas son Bones.


Ascomicets/Pezizals


Morquelàcies


Morchel


Rotunda , Koniké

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png 02 Agaricàcies Bola de Neu Anisada
0-Bola-de-Neu-Anisada-Agarikón-Arvensis

Bola de Neu Anisada ~ Agarikón Arvensis

Agaricus Arvensis


La Bola de Neu Anisada és de la família de les Agaricàcies, de bona qualitat. Cal rebutjar els exemplars vells.


Blanca en el Barret, amb el barret de menys de 20 cm i amb taques petites de color marró, de himeni marró i peu blanc, amb anell i els exemplars vells quedan oberts com un paraigües.


Agaricus


Agaricàcies


Agarikón


Arvensis

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png 03 Cortinariàcies Carli
0-Cortinariacies-Carli-al-Bosc 0-Cortinariacies-Carli-al-Plat

Carlí ~ Hébe Edurum

Hebeloma Edurum


El Carlí o Carlet son un especie de bolet de la família de les Cortinariàcies. Es un bolet prou bò quan es jove i no es massa gran. Jo personalment, els agafo quan no trovó d'altres millors o si son bastant joves.


Barret Marró amb tonalitats grogues fosques, de himeni marro clar i de peu tambe blanc amb taques de color marró.


Cortinarials/Hebeloma


Cortinariàcies


Hébe


Edurum

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png 04 Ramariàcies Peu de Rata Groc
0-Ramariacies-Peu-de-Rata-Groc

Peu de Rata Groc ~ Ramus Aureus

Ramaria Aurea


El Peu de Rata Groc es de la Família de les Ramariàcies, bò i comestible de jove, i es pot conservar amb aigua i sal. Alguns de la seva familia poden provocar trastorns gastrointestinals, per aixo aunque bò, jo personalment no l'agafo.


Aquest bolet es inconfundible per la forma de branques que te i per el seu color, s'ha de veure que sigui tot groc, ja que hi han bolets de la mateixa família i amb altre color que poden provocar transtorns gastrintestinals greus. Personalment, jo no l'agafo per no ser un bolet molt bò.


Afil·loforats/Ramaria


Ramariàcies


Ramus


Aureus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png 05 Tricolomatàcies Pimpinella Morada
0-Tricolomatacies-Pimpinella-Morada-al-Plat 0-Tricolomatacies-Pimpinella-Morada

Pimpinella Morada ~ Lepasté Nuda

Lepista Nuda


La Pimpinella Morada es de la família de les Tricolomatàcies, bò i comestible, pero, no apreciat pel color i per el gust gelatinos que te. Jo personalment no l'agafo.


Aquesta Especie te el barret, l'himeni i el peu de color lila. Es pot confundir amb alguns cortinaris de color blaus i violats.


Tricol·lomatals/Lepista


Tricolomatàcies


Lepasté


Nuda

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png 06 Boletàcies Molleric Granellut Pinetell
0-Molleric-Granellut-Pinetell-Suillus-Granulatus

Molleric Granellut Pinetell ~ Suillus Granulatus

Suillus Granulatus


El Molleric Granellut o mes conegut com a Pinetell, és de la família de les Boletàcies i és un bolet bó i comestible sempre que li treguis la cutícula viscosa y siguin exemplars joves.


Barret de menys de 10 cm de color marró, amb himeni de color groc poros, i de peu groc.


Boletals/Suillus


Boletàcies


Suillus


Granulatus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png 07 Russulàcies Russula Llora
0-Russula-Llora-al-Bosc 0-Russulacies-Russula-Llora

Llora ~ Kyanós Russula

Russula Cyanoxantha


La Llora es un bolet de la família de les Russulàcies, bò pero no apreciat gastronómica-ment. Jo personal-ment no els agafo.


El Barret es de color lila, es de peu blanc, el himeni i peu blanc.


Russul·lals/Compactae


Russulàcies


Kyanós


Russula

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg