Logo-Setas

Tots els Noms en Grec i Llatí de Bolets Catalans

icon-Carpeta.png Agarikón:
icon-Articulo.png Arvensis
0-Bola-de-Neu-Anisada-Agarikón-Arvensis

Bola de Neu Anisada ~ Agarikón Arvensis

Agaricus Arvensis


La Bola de Neu Anisada és de la família de les Agaricàcies, de bona qualitat. Cal rebutjar els exemplars vells.


Blanca en el Barret, amb el barret de menys de 20 cm i amb taques petites de color marró, de himeni marró i peu blanc, amb anell i els exemplars vells quedan oberts com un paraigües.


Agaricus


Agaricàcies


Agarikón


Arvensis

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png Procera
01-Apagallums-Macrolepiota-Procera

Apagallums ~ Macrolepiota Procera

Macrolepiota Procera


Els Apagallums son de la família de les Agaricàcies, de bona qualitat. Es un Bolet Molt Gran y es Molt Caracteristic


Blanca en el Barret Tirant a Marro Amb Taques Circulars, amb taques petites de color marró, de himeni marró i peu marró, amb anell i els exemplars vells quedan oberts com un paraigües.


Macrolepiota


Agaricàcies


Macrolepiota


Procera

icon-Carpeta.png Amanita:
icon-Articulo.png Muscaria
01-Amanita-Muscaria-Reig-Bord 02-Amanita-Muscaria-Reig-Bord 03-Amanita-Muscaria-Reig-Bord

Reig Bord ~ Amanita Muscaria

Amanita Muscaria


La Reig Bord o Amanita Muscaria és Tóxic amb efectes Psicotrópics. Cal Rebutjar-lo.


El Reig Bord es un Bolet Casi Inconfundible, Ya Que No Hi Ha d'Altres Amb Aquestes Caracteristiques, De Barret Vermell Amb Taquetes Blanques, y de Peu Blanc Amb Anell al Tronc del Bolet, a més, es molt caracteristic y surt en moltes de les publicacions generals en molts àmbits.


Amanita


Amanítàcies


Amanita


Muscaria


icon-Articulo.png Ovoidea
00-Cul-Blanc-~-Amanita-Ovoidea-01 00-Cul-Blanc-~-Amanita-Ovoidea-02 00-Cul-Blanc-~-Amanita-Ovoidea-03

Cul Blanc ~ Amanita Ovoidea

Amanita Ovoidea


La Amanita Ovoidea és Comestible de Mala Qualitat i No Apreciat Culinariament Pero Comestible.


De barret de Blanc, Amb Himeni Blanc, de color Blanc amb Taques Blanques per Sobre, de Peu Blanc Sense Anell.


Amanita


Amanítàcies


Amanita


Ovoidea

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Boletus:
icon-Articulo.png Erythropus
00-Mataparent-de-Cama-Roja-~-Boletus-Erytrós

Mataparent de Cama Roja ~ Boletus Erythropus

Boletus Erythropus


El Mataparent de Cama Roja es un Bolet Comestible.


De Barret Marró amb Himeni de Color Vermell per fora, per dins de color groc y verd, Semblant al Molleric Granellut, pero amb aquests colors tan distintius. De Peu Marró i sua de color verd en el tall.


Boletals/Erythropus


Boletàcies


Boletus


Erytrós

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpgicon-Carpeta.png Clavula:
icon-Articulo.png Cinerea
0-Peu-de-Rata-Gris-Clavula-Cinerea

Peu de Rata Gris ~ Clavula Cinerea

Clavulina Cinerea


El Peu de Rata Gris és de la família de les Clavulinàcies, i és un bolet No Comestible i Sense Interes.


Tons de Color Gris i Blanc, amb una mica d'olor a florit.


Afil·loforats/Ramaria


Clavulinàcies


Clavula


Cinerea

icon-Carpeta.png Gómphos:
icon-Articulo.png Rutilus
0-Bec-de-Perdiu-o-Cama-de-Perdiu 00-Cama-de-Perdiu-~-Chroogomphus-Rutilus-01 00-Cama-de-Perdiu-~-Chroogomphus-Rutilus-02

Cama de Perdiu ~ Chroogomphus Rutilus

Chroogomphus Rutilus


La Cama de Perdiu és una especie de bolet de la família de les Gomfidiàcies. Es un bolet bò i de petita mida. Jo personalment, els agafo quan no trovó d'altres millors.


Barret, himeni i Peu de color Marró Clar , No Surten d'altres semblans.


Agaricomycetes/Boletals


Gomfidiàcies


Gómphos


Rutilus

icon-Carpeta.png Hygrós:
icon-Articulo.png Latitabundus
0-Higroforacies-Llenega-Negra-al-Plat 0-Higroforacies-Llenega-Negra 0-Llanega-Latitabundus

Llenega Negra ~ Hygrós Latitabundus

Hygrophorus Latitabundus


La Llenega Negra es un bolet molt bò i molt apreciat per alguns boletaires, de la família de les Higroforàcies, la Llenega Negra es un bolet comestible i molt bò.


El barret es de color negre tirant a marrò i esta recobert d'una capa gelatinosa transparent, de himeni i peu blanc. Es troven a boscos amb alsines i a les pinedes.


Agàrics/Tricolomatals


Higroforàcies


Hygrós


Latitabundus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpgicon-Carpeta.png Hébe:
icon-Articulo.png Edurum
0-Carlins-Hebeloma-Edurum 0-Cortinariacies-Carli-al-Bosc 0-Cortinariacies-Carli-al-Plat

Carlí ~ Hébe Edurum

Hebeloma Edurum


El Carlí o Carlet son un especie de bolet de la família de les Cortinariàcies. Es un bolet prou bò quan es jove i no es massa gran. Jo personalment, els agafo quan no trovó d'altres millors o si son bastant joves.


Barret Marró amb tonalitats grogues fosques, de himeni marro clar i de peu tambe blanc amb taques de color marró.


Cortinarials/Hebeloma


Cortinariàcies


Hébe


Edurum

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Hýdnon:
icon-Articulo.png Repandus Albidium Rufescens
0-Hidnacies-Llengua-de-Bou-Blanca-Hydnum-Albidum 0-Hidnacies-Llengues-de-bou 0-Hidnàcies-Llengües-de-Bou-Hydnum-Albidium

Llengua de Bou ~ Hydnon Repandum

Hydnum Repandum/Hydnum Albidum/Hydnum Rubescens


Les llengües de Bou son molt bons bolets, son de la família de les Hidnàcies, y tenen un gust tipus champinyo molt bó.
Hi han tres especies de Llengües de Bou Que Son les Hydnum Repandum ( Generica ) , Hydnum Albidium ( Llengua de Bou Blanca ) y la Hydnum Rubescens ( Llengua de Bou Roja ).
Per que siguín bons, cal coure'ls bastanta estona.


Tot Blanc amb unes petites ombres al barret de color marró ( Cas de Llengua de Bou Generica ) o Blanca Per sobre ( cas de la Llengua de Bou Blanca ) o color Vermellos Tiran a Blanc ( Cas de la Llengua de Bou Roja ) y per sota es porós amb agulles ( Totes Tres ). Es un Bolet compacte, pero molt fragil es trenca amb facilitat.


Afil·loforats/Hýdnon


Hidnàcies


Hýdnon


Repandus ( Generica )
Albidium ( Llengua de Bou Blanca )
Rubescens ( Llengua de Bou Roja )

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpgicon-Carpeta.png Klethron:
icon-Articulo.png Ruber
0-Cresta-de-Gallina-Klèthron-Ruber 1-Cresta-de-Gallina-Klèthron-Ruber

Cresta de Gallina ~ Klêthron Ruber

Clathrus Ruber


Es veu a simple vista que no es un bolet comestible, fa pudor i te un aspecte desagradable. Cal Rebutjar-lo.


Es inconfundible pel seu aspecte.


Gasteromicets/Clathrus


Clatràcies


Klêthron


Ruber

icon-Carpeta.png Kyanós:
icon-Articulo.png Russula
0-Llora-Russula-Cyanoxantha 0-Russula-Llora-al-Bosc 0-Russulacies-Russula-Llora

Llora ~ Kyanós Russula

Russula Cyanoxantha


La Llora es un bolet de la família de les Russulàcies, bò pero no apreciat gastronómica-ment. Jo personal-ment no els agafo.


El Barret es de color lila, es de peu blanc, el himeni i peu blanc.


Russul·lals/Compactae


Russulàcies


Kyanós


Russula

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Kántharos:
icon-Articulo.png Cibarius
01-Rossinyol 02-Rossinyol 03-Rossinyol

Rossinyol ~ Kántharos Cibarius

Cantharellus Cibarius


El Rossinyol és de la família de les cantarel·làcies, molt bon bolet el considero excel·lent, es d'aspecte semblant al Camagroc Però Amb Més Consistencia.


De barret o capell Groc i de himani i peu de color groc, es inconfundible i surt a la tardor.


Afil·loforats/Cantharellus/Cibarius


Cantarel·làcies


Kántharos


Cibarius

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg
icon-Articulo.png Lutescens
0-Camagroc-Kántharos-Lutescens 1-Camagroc-Kántharos-Lutescens 2-Camagroc-Kantharos-Lutescens-01

Camagroc ~ Kántharos Lutescens

Cantharellus Intescens


El Camagroc és de la família de les cantarel·làcies, molt bon bolet el considero excel·lent, es d'aspecte semblant al Rossinyol.


De barret o capell marró i de himani i peu de color groc, es inconfundible i surt de tardor a hivern.


Afil·loforats/Cantharellus


Cantarel·làcies


Kántharos


Lutescens

icon-Carpeta.png Kópros:
icon-Articulo.png Pix i Comatus
0-Coprinacies-Pixaca-de-Garsa-Barret 0-Coprinacies-Pixaca-de-Garsa

Pixaca de Garsa i Bolet de Tinta ~ Kòpros Pix

Coprinus Picaceus ( Pixaca de Garsa ) / Coprinus Comatus ( Bolet de Tinta )


La Pixacà de Garsa es de la família de les coprinàcies, amb mal aspecte, que s'utilitzaba per escriure amb la tinta que es fa al barret.
Es un bolet No Comestible i de mal aspecte, cal rebutjar-lo.
El Bolet de Tinta també de la família de les coprinàcies, amb mal aspecte Tambe, Pero Comestible de Jove, pero donat que pot confondre amb la Pixaca de Garsa, Jo Personal-ment no l'agafo.

El Barret de la Pixaca de Garsa Sol Ser Més Curt de Barret que el Bolet de Tinta, es molt caracteristic, per les Petites taques que es forman al voltant, es confundible amb el Bolet de Tinta, que es semblant aquest.


Cortinarials/Cortinarius


Coprinàcies


Kópros


Pix ( Pixaca de Garsa )
Comatus ( Bolet de Tinta )

icon-Carpeta.png Lactarius:
icon-Articulo.png Deliciosus
0-Lactarius-Pinetell-Rovello-al-Bosc 01-Rovellons-Lactarius-Deliciosus 02-Rovello-Lactarius-Deliciosus 03-Lactarius-Pinetell-Rovello 04-Rovellons-Lactarius-Deliciosus 05-Pinetell-Rovellò-Lactarius-Deliciosus

Pinetell Rovellò ~ Lactarius Deliciosus

Lactarius Deliciosus


El Lactàrius Pinetell o Mes Conegut com a Rovelló és Excel·lent, de molt bon gust i molt apreciat pels boletaires i pel caçador del bolet.
És de colors Taronges amb tons tirant a vermells, també pot tenir algunes zones verdes i cuant el talles, sembla suar taronja tirant a vermell del color del bolet.
Surten a la tardor i son els bolets mes populars entre els boletaires catalans.


Tons de color molt ataronjats vermells inclus alguns de verd, surten per les pinedes amb pins. Quan el talles sembla suar vermell o tronja, i si sua de color groc pot ser una lleterola ( Pinetell Bord ) que si asembla i cal rebutjar.


Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Deliciosus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg
icon-Articulo.png Khrysós
00-Russulàcies-Pinatell-Bord-01 00-Russulàcies-Pinatell-Bord-02

Pinetell Bord ~ Lactarius Khrysós

Lactarius Chrysorreheus


El Pinetell Bord es la Copia dolenta del Rovellò.
És de colors Taronges molt Semblant Al Rovellò, i cuant el talles, sangna de color Groc.
Surten a la tardor.


Tons de color molt ataronjats, surten per les pinedes amb pins. Quan el talles sembla suar groc i cal rebutjar-lo.


Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Khrysós

icon-Carpeta.png Lepasté:
icon-Articulo.png Nuda
0-Pimpinella-Morada-Lepaste-Nuda 0-Tricolomatacies-Pimpinella-Morada-al-Plat 0-Tricolomatacies-Pimpinella-Morada

Pimpinella Morada ~ Lepasté Nuda

Lepista Nuda


La Pimpinella Morada es de la família de les Tricolomatàcies, bò i comestible, pero, no apreciat pel color i per el gust gelatinos que te. Jo personalment no l'agafo.


Aquesta Especie te el barret, l'himeni i el peu de color lila. Es pot confundir amb alguns cortinaris de color blaus i violats.


Tricol·lomatals/Lepista


Tricolomatàcies


Lepasté


Nuda

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Morchel:
icon-Articulo.png Rotunda , Koniké
0-Morquelacies-Murgola-Arigany-Asecades-Tardor 1-Murgolas-Fresques

Murgola o Arigany ~ Morchell Rotunde Koniké

Morchella Rotunda , Morchella Conica


De la Família de les Morquelàcies, la Murgula o Arigany, son Bons y Comestibles de Bona Qualitat. Es pot Conservar y Mejar Fora de Temporada.
Per dur-la al plat cal coure-la i rebutjar l'aigua amb la que s'ha bullit.


Surten a la Primavera i a la Tardor, son molt tendres y es desinflen molt rapid si son petites.
Son Bastant Caracteristiques y es Reconeixen Facil-ment i son inconfundibles. A més, totes les Murgolas son Bones.


Ascomicets/Pezizals


Morquelàcies


Morchel


Rotunda , Koniké

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Ramus:
icon-Articulo.png Aureus Botrytis Formosa Stricta
00-Peu-de-Rata-Bord-~-Ramària-Formosa 00-Ramariacies-Ramària-Cenyida-01 00-Ramariacies-Ramària-Cenyida-02

01 Peu de Rata ~ Ramus

Ramaria


El Peu de Rata Groc es de la Família de les Ramariàcies, bò i comestible de jove, i es pot conservar amb aigua i sal.

El Peu de Rata Coliflor es bò i comestible de molt bona qualitat ( Tons Tirant a Liles a les Puntes de les Branques y casi Te Forma de Coliflor ).,
Alguns de la seva familia com la Ramària Cenyida Molt Semblan i Blanca, El Peu de Rata Bord Molt Ataronjat Pero de Peu Blanquinos i Aquest es Molt Tòxic, o el Peu de Rata Gris, poden provocar trastorns gastrointestinals Greus ( segons el Tipus ), per aixo aunque hi han 2 de bons, jo personalment no l'agafo.


Aquest bolet es inconfundible per la forma de branques que te i per el seu color, s'ha de veure que sigui tot groc o ataronjat y Molt Ramificat ( Peu de Rata Groc ) o També el Lila a les puntes de les Branques ( Peu de Rata Coliflor ) , ja que hi han bolets de la mateixa família ( Peu de Rata Bord, Ramària Cenyida ) i amb altre color que poden provocar transtorns gastrintestinals greus. Personalment, jo no l'agafo per no ser un bolet molt bò.


Afil·loforats/Ramaria


Ramariàcies


Ramus,Ramaria


Botrytis ( Peu de Rata Coliflor )
Aureus ( Peu de Rata Groc )
Formosa ( Peu de Rata Bord )
Stricta ( Ramària Cenyida )

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Suillus:
icon-Articulo.png Granulatus
00-Molleric-Granellut-Pinetell-Suillus-Granulatus-01 00-Molleric-Granellut-Pinetell-Suillus-Granulatus-02 00-Molleric-Granellut-Pinetell-Suillus-Granulatus-03

Molleric Granellut Pinetell ~ Suillus Granulatus

Suillus Granulatus


El Molleric Granellut o mes conegut com a Pinetell, és de la família de les Boletàcies i és un bolet bó i comestible sempre que li treguis la cutícula viscosa del Barret ( La Pell Marrò del Bolet i l'esponja de sota ) y siguin exemplars joves.


Barret de menys de 10 cm de color marró, amb himeni de color groc poros, i de peu groc.


Boletals/Suillus


Boletàcies


Suillus


Granulatus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Trikhós:
icon-Articulo.png Caligatum
00-Tricolomatàcies-Garlandí-01 00-Tricolomatàcies-Garlandí-02 00-Tricolomatàcies-Garlandí-03

Garlandí ~ Tricholoma Caligatum

Tricholoma Caligatum


El Carlandí de la família de les tricholomatals es bò amb un to de amargant, No es un Bolet Molt Apreciat Culinariament i S'asembla a una especie Japonesa. Per Aixo, Jo Personal-ment, No l'Agafó.


Marró a Taques al Peu i al Barret, amb estries sota el barret tambe blanques amb tonalitat Marrons.


Tricol·lomatals/Tricholoma


Tricolomatàcies


Tricholoma


Caligatum

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png Terreum
0-Fredolics-Tricholoma-Terreum 0-Fredolics 0-Tricholomatals-Fredolic

Fredolic ~ Tricholoma Terreum

Tricholoma Terreum


El Fredolic de la família de les tricholomatals es molt bò, sen troben molts junts amb d'altres de la mateixa classe.


De Barret Negre Aspre, de peu blanc y amb estries sota el barret tambe blanques amb tonalitat grisacies. Es un Bolet molt delicat i es trenca amb facilitat.


Tricol·lomatals/Tricholoma


Tricolomatàcies


Tricholoma


Terreum

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg